NU blir solceller ännu mer lönsamt, när elpriset stiger.

Sommarens elpriser blir nästan dubbelt så höga som förra året, och snittet beräknas ligga runt 42 öre/kWh i Norden. Detta tack vare en kombination av reducerad vattenkraft och vindkraft, begränsad kärnkraft samt stigande priser på kol och utsläppsrätter.

Samtidigt så ökar även elnätspriserna och enligt Nils Holgerssonrapporten har priserna stigit med mer än 25 % på fem år. Ökningen innebär en höjning med 633 kronor per år för en lägenhet på 68 kvm.

Prisökningarna leder till större lönsamhet för solceller där rätt förhandlat avtal kan innebära en rejäl vinst.

DU kan läsa mer om de kommande elnätspriserna på dessa länkar:

http://ravarumarknaden.se/sommarens-elpriser-blir-nastan-dubbelt-sa-hoga-som-forra-aret/

https://www.vattenfall.se/elavtal/elpriser/rorligt-elpris/prishistorik/