NU kartlägger vi energiflöden i stora företag (Koncerner)

Idag gratulerar vi Håkan och Torkel som har fått godkända certifieringsprov för att hålla i kartläggning av större koncerner.

Energikartläggning i stora företag är en ny lag som syftar till att främja bättre energieffektivitet. I korthet innebär detta att företag med fler än 250 anställda och minst 50 miljoner euro i omsättning årligen skall göra en kartläggning av dess energianvändning och hur man kan effektivisera denna.

Första kartläggningen skall vara klar första kvartalet 2017 och kartläggningen skall göras av en certifierad energikartläggare.

Kontakta oss om ni vill veta mer hur man går till väga med detta.

Mer om lagen finns på Energimyndigheten.