Offertförfrågan

Befintlig fastighet – Flerbostadshus – Areamätning

En korrekt uppmätt area är utgångspunkten vid försäljning och tecknande av hyresavtal. Som en oberoende part gör Memab en tillförlitlig uppmätning enligt svensk standard.

Uppgifter om fastigheten:

Fastighetens adress:

Dina uppgifter: