Offertförfrågan

Befintlig fastighet – Flerbostadshus – Energikartläggning

Memab utför energikartläggningar för större koncerner och mindre fastigheter. Vi medverkar från planering och projektering, vi utreder och föreslår lämpliga åtgärder och tillvägagångssätt för att nå bästa resultat.
Som medlemmar i Energieffektiviseringsföretagen arbetar vi enligt internationella standarder och utifrån bästa möjliga tekniska lösningar som är lämpliga och beprövade i branschen. Memab använder validerade och dynamiska metoder och energiberäkningsprogram, bland annat IDA-ice.

Uppgifter om fastigheten:

Fastighetens adress:

Dina uppgifter: