Offertförfrågan

Befintlig fastighet – Flerbostadshus – Obligatorisk ventilationskontroll OVK

Alla byggnader utom en- och tvåfamiljshus ska enligt lag göra regelbunden OVK. Målet med obligatorisk ventilationskontroll är att säkerställa ventilationssystems funktion och att det uppfyller verksamhetens krav.

Uppgifter om fastigheten:

Fastighetens adress:

Dina uppgifter: