Offertförfrågan

Befintlig fastighet – Lokalbyggnad – Utredning inomhusmiljö

Klagomål på inomhusmiljön kan handla om inomhustemperatur och drag, radon och ventilationsfrågor eller obehaglig lukt. Memab undersöker klagomålen, analyserar orsaker och rekommenderar lösningar som kan innebära kostnadsminskningar. Vi gör kontroller av inneklimat för redovisning till kommunens miljökontor och utbildar fastighetsskötare och annan personal i klagomålshantering.

    Uppgifter om fastigheten:

    Fastighetens adress:

    Dina uppgifter: