Offertförfrågan

Befintlig fastighet – Småhus – Energideklaration

Energideklarationen ska ge den som funderar på att hyra en lägenhet eller lokal en möjlighet att snabbt och enkelt få en bild av byggnadens fastighetsenergi och hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, och tappvarmvatten. Energideklarationen visar också om det har gjorts en radonmätning och om ventilationskontrollen var godkänd då deklarationen upprättades.

Uppgifter om fastigheten:

Fastighetens adress:

Dina uppgifter: