Offertförfrågan

Nyproduktion – Småhus – Termografering

Det är inte ovanligt att byggnader läcker energi, också nybyggda. Med en värmekamera kontrollerar vi byggnadens isolering och täthet. När vi analyserat byggnadens energiläckage kan vi lämna förslag till åtgärder. Memab skräddarsyr en åtgärdsplan och projektleder förbättringar, underhåll och kostnadsbesparingar.

    Uppgifter om fastigheten:

    Fastighetens adress:

    Dina uppgifter: