Så hanterar vi pandemin

Med anledning av Covid 19- pandemin följer vi nogsamt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter utfärdar.

Detta innebär i dagsläget att vi kan genomföra besiktningar av hus så länge som vi själva är friska och de som vi möter är friska och inte är i riskgrupp.

I övrigt arbetar vi så långt det går på distans vilket innebär att vårt kontor för tillfället är stängt för besök, som inte bokats i förväg.

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi alla i samhället tillsammans hjälps åt.

  • Vi tar med datorn hem och stannar hemma om vi känner oss sjuka med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga.
  • Vi gör inga besök hos människor med symptom, på äldreboenden eller sjukhus i onödan.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta. Fler hygienråd hittar du här.
  • Vi använder Teams istället för fysiska möten även internt, så långt det är möjligt.

Mer information om utvecklingen finns här.