Solcellsanläggningar ökar

Fler och fler väljer att investera i solcellsanläggningar, Göteborg och Stockholm är två av de kommuner som har störst installerad effekt. Energimyndigheten visar i sin senaste rapport och prognos att inom de kommande två åren bedöms den årliga elproduktionen från solcellsanläggningar uppnå 1TWh. Den ökade utbyggnaden beror dels på sänkta modulpriser och enklare regelverk, men även ett ökat intresse från allmänheten och energiföretag.

Vi hjälper gärna till med mer information och förstudier kring solceller, kontakta oss på info@memab.com.

Läs mer i rapporten av Energimyndigheten – Nätanslutna solcellsanläggningar 2018