Svenska kyrkan

– Anläggningen har väckt stort intresse både bland besökarna lokalt men vi har också fått många studiebesök under dessa år. Nu pratas det om att vi kanske också skall köpa solceller till församlingshemmet och andra byggnader i här omkring, säger Anders Karlsson.

Under flera år har vi på Memab arbetat med olika uppdrag för Svenska kyrkan i Västsverige. Det har varit energikartläggningar, värmefotografering och energideklarationer.

2009 fick vi uppdraget att upphandla solceller till Bua Kyrka som blev den första kyrkan i landet som fick solceller på kyrktaket.

Läs mer om projektet här: www.solcell.nu

VI har även medverkat vid utbildning av styrelser inom Svenska kyrkan i exempelvis Varberg, Uddevalla och Marks kommun.

”Precis som planerat så produceras ungefär 12000 kWh elström varje år. En gång när åskan gick fick vi byta en säkring annars rullar anläggningen på utan skötsel.”

Anders Karlsson
Kyrkvaktmästare Bua församling