Sveriges största solcellspark byggs vid Säve flygplats

Göteborg Energi ska bygga Sveriges hittills största solcellspark på Sernekes mark vid Säve flygplats i Göteborg.

Anläggningen ska byggas strax norr om flygfältet och förväntas stå klar hösten 2018.  Ytan kommer vara lika stor som 16 fotbollsplaner.

Den installerade effekten på 5 MW kommer producera el som motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för 1000 villor!

Serneke har dessutom reserverat ytterligare mark intill solcellsparken i syfte att utöka anläggningen i egen regi.

Du kan läsa mer om detta spännande projekt på denna länk: http://news.cision.com/se/serneke-group-ab/r/serneke-i-samarbete-med-goteborg-energi-kring-sveriges-storsta-solcellspark,c2536183