Tid kvar att söka stöd för energikartläggning

En energikartläggning är ett bra första steg för att få koll på sin energianvändning i byggnaden för att minska energikostnader.Det finns fortfarande tid kvar till att ansöka om ekonomiskt stöd för energikartläggning.

Fram till den 30 april 2019 går det att söka och stödet täcker 50 % av kostnaden för en energikartläggning, högst 50 000 kr.

DU kan läsa mer om ansökan på denna sida: http://www.energimyndigheten.se/nrp/stod-for-energikartlaggning-i-sma-och-medelstora-foretag/