Utbildningar

Har man kunskap gör man ett bättre jobb. Man kan svara på frågor, förklara och ta hand om klagomål på ett bättre sätt. Det påverkar i sin tur bilden av företaget i positiv riktning.

Vi genomför utbildningar för små arbetslag och större projekt. Vi utbildar även driftpersonal, förvaltare samt administrativ personal som exempelvis hanterar kundrelationer och felanmälningar.

Exempel på utbildningar

  • Tillsyn värmecentral (1-2 h)
  • Fastighetsskötare generellt (3-4 h)
  • Energi- och miljöledning (4 h)
  • Energi- och klimatfrågan allmänt (4-8 h)
  • Fördjupad förvaltarutbildning energiprojekt (4 x 4 h)

Utbildningstillfällena anpassas för målgruppen och era aktuella behov.

Vi arbetar systematisk genom att på plats sätta oss in i aktuella förhållanden och utifrån kundens önskemål utarbetar vi sedan lämplig rapport.