Vårgårda Bostäder

Vårgårda Bostäder har anlitat Memab för att göra en systematisk inventering av företagets fastighetsbestånd (52 000 kvm) och bistå med att genomföra energieffektiviseringsarbetet genom att ta fram konkreta åtgärdsplaner för hela beståndet.

I uppdraget ingick dessutom att medverka i ett bedömningsarbete om IMD, individuell mätning och debitering av värme, varmvatten och el.

bostad.vargarda.se

”Memabs arbete med energikartläggning av vårt bestånd kommer att ligga till grund för vårt strategiska arbete med energi och inneklimat. Extra nöjda är vi med att arbetet är genomfört enligt Totalprojektmetoden.”

Jan Thorsson
VD Vårgårda Bostäder AB