Värmekameran “ser” otätheterna

Varmekamera

Bilden visar tydligt hur denna dörr släpper in kall luft.  Med en värmekamera kan vi hjälpa er att hitta drag eller andra typer av köldbryggor som kostar pengar. Värmekameran gör det enkelt och smidigt att visualisera. Så att styrelsen eller entreprenören ser vad som måste göras.

Vi kompletterar våra besiktningar med lönsamhetskalkyler om du behöver det. Annars är ofta en bild tillräckligt övertygande för att åtgärda denna typer av brister som oftast ger ett sämre inomhusklimat och en högre driftskostnad.

Med värmekameran kan vi också leta el-fel, som en del i ett förebyggande brandskyddsarbete eller läckor på värmekulvertar m.m. Låt oss berätta mer…

Vi kör gärna en Termografering med värmekameran hos er.  .