Vindkraften slår nytt rekord

I ett pressmeddelande från Svensk vindenergi framgår det att svensk vindkraft har slagit nytt rekord och producerat 20,1 TWh el det senaste året, vilket motsvarar 14% av den svenska elanvändningen. Samtidigt förväntas andelen öka med drygt 16% till år 2022.

Även den svenska nettoexporten av el har under senaste året ökat och uppgått till 24,1 TWh, denna export kan minska klimatutsläppen från fossil elproduktion i våra grannländer med ca 14,5 miljoner ton.

 

Läs mer här