ENERGIDEKLARATION I GÖTEBORG , STOCKHOLM,
MALMÖ & ANDRA ORTER

Vi samarbetar med certifeierade energiexperter i större delen av landet.

Certifierade energiexperter

Professionell energideklaration

Våra certifierade energiexperter ser till att energibesiktning genomförs på plats och rapporterar till Boverket och er. Hur lång tid energibesiktningen tar beror på fastighetens storlek. Priset beror även det på fastighetens storlek och byggnadstekniska systemets komplexitet. Energideklarationen ska vara en enkel process för er. Klicka här för att fylla i offertformuläret och ha all dokumentation enligt vår checklista redo när en av våra energiexperter anländer. 

Energideklarera med oss

 • Startkostnad för enkel villa fr. 3750 kr ink. moms

 • I Göteborg och Borås med kranskommuner ingår resa

 • Flerfamilsjhus och lokalbyggnader lämnar vi alltid skriftlig offert.

Varför behövs en energideklaration?

Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Syftet med energideklarationer är att kartlägga hur mycket energi Sveriges byggnader och fastigheter använder och vilka åtgärder som kan vidtas för att sänka energikostnader och skona miljön. Vidare är den till för att du som fastighetsägare eller representant från BRF ska bli motiverad att förbättra fastighetens energieffektivitet. För att en energideklaration ska kunna göras behöver våra energiexperter utföra en energibesiktning och med hjälp av det samla in underlag.

Hur länge gäller energideklarationen?

Energideklarationen är giltig i tio år.

Vad innefattar en energideklaration?

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

 • Den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp.
 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
 • Åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana.
 • Byggnadens radonvärde, om sådan mätning är utförd.

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

I energideklarationen anges en energiklass för byggnaden.
Denna baseras på byggnadens energiprestanda jämfört med tillåten energiprestanda för en ny byggnad. Som exempel kan nämnas att energiklassen för en byggnad som uppfyller kraven för en ny byggnad är klass C.

Boverket om energideklarationer

Vad omfattar energibesiktningen?

 • Värmesystem & värmecentral

 • Ventilationssystem, aggregat & fläktar

 • Styrsystem & reglersystem

 • Fastighetens belysning

 • Ytterdörrar & portar

 • Fönstrens isoleringsförmåga

 • Isolering av

 • Väggisolering

 • Isolering mot mark

Energiklass & åtgärdsförslag viktigast

Efter att vår energiexpert samlat in allt underlag och utfört energibesiktningen upprättar hen energideklarationen som sedan registreras hos Boverket. Samtidigt skickar vi en kopia till dig som äger fastigheten.

De två viktigaste punkterna i energideklarationen är nämligen byggnadens energiklass och energiexpertens åtgärdsförslag

Åtgärdsförslag: Energiexperten ska alltid ange åtgärdsförslag om det är möjligt med hänsyn till byggnadens förutsättningar. Åtgärdsförslagen syftar till att vara energieffektiva åtgärder som minskar energianvändningen och därmed är bättre mot miljön.

Energiklass: Energiklassen är en skala från A till G, där A har högsta energiklass och G den lägsta. Denna märkning togs fram och infördes av Boverket för att tydligt klargöra hur en byggnad presterar energimässigt (energiprestanda). Skalan är uppskattad för er som ska jämföra fastigheter med varandra på ett lättbegripligt plan.

Vilken energiklass har din byggnad?

 
EnergiklassEnergiprestanda
AEnergiprestanda är mindre eller lika med 50 procent av kravet för en ny byggnad.
BEnergiprestanda är 51-75 procent av kravet för en ny byggnad.
CEnergiprestanda är 76-100 procent av kravet för en ny byggnad.
DEnergiprestanda är 101-135 procent av kravet för en ny byggnad.
EEnergiprestanda är 136-180 procent av kravet för en ny byggnad.
FEnergiprestanda är 181-235 procent av kravet för en ny byggnad.
GEnergiprestanda är mer än 235 procent av kravet för en ny byggnad

Be om offert för energideklaration!