DRIFTOPTIMERING & ENERGIEFFEKTIVISERING

Minska er fastighets energikostnader! MEMAB erbjuder professionell energieffektivisering och driftoptimering av fastigheter i Göteborg, Stockholm, Malmö och andra orter. Vi är auktoriserade för Teknisk förvaltning- ENERGI

Energieffektiva helhetslösningar

Trygg & säker fastighetsdrift

Vi på Majornas Energi & Miljökonsult AB har stora kunskaper inom byggnadsfysik, drift och värme. Med våra energikonsulter kan du känna dig trygg i att låta dem göra det som behövs för att din byggnads energianvändning ska sänkas så mycket som möjligt utan att inomhusklimatet försämras. Med oss får du hjälp att ta fram underhållsplaner, investeringskalkyler, förslag på energieffektiviserande åtgärder och produktalternativ. Med oss kan du sänka kostnaderna.

Varför behövs energieffektivisering?

Att utföra energieffektivisering innebär att optimera energianvändningen så effektivt som möjligt rent energimässigt och driftmässigt. Att inte optimera energianvändningen innebär onödigt höga el- och värmekostnader som kan bli kostsamma. Ännu en anledning till energieffektivisering är att mäta och förebygga kostsamma störningar i elförbrukningen. Dessutom bidrar energieffektivisering positivt till en grön omställning som behövs.

Driftoptimering & energiuppföljning

Våra energikonsulter går gärna inom er anläggning och kan erbjuda olika avtal inom driftoptimering och energieffektivisering för att optimera energianvändningen för er byggnad eller fastighet.

Energioptimering - Vi arbetar kontinuerligt med er fastighet för att minska energianvändningen, vare sig det är inom elen, värme eller kyla.

EUS Energiuppföljning - Med Memabs system för energiuppföljning får du som fastighetsägare direkt tillgång till ett enkelt och överskådligt sätt att hålla koll på driftskostnaderna. Här kan du se en demonstration av tjänsten (Ange företag: Memab, användarnamn: Demo och lösenord: 1234). Kontakta oss så berättar vi mer.

Be om offert för driftoptimering & energiuppföljning!